Program dostaw

Asortyment
Kombinacje styczników
Aplikacja
Kombinacje styczników do uruchamiania silnika w układzie trójkąt-gwiazda
Akcesoria
Kombinacje gwiazda-trójkąt SDAINL
Kategoria użytkowa
AC-3: Silniki klatkowe: rozruch, wyłączanie w czasie pracy
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Opis
Częstotliwość załączania: maks. 30 rozruchów/godzinę
Znamionowy prąd pracy [Ie]
AC-3380 V 400 V [Ie]
55 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
15 kW
AC-3380 V 400 V [P]
30 kW
AC-3500 V [P]
37 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
maks. czas przełączania
< 20 s
Napięcie uruchamiania
24 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca DC
Komponenty składowe kombinacji
Stycznik sieciowy Q11
+ DILA-XHI20
DILM32-10 Typ
Stycznik połączenia w trójkąt Q15
+ DILA-XHI20
DILM32-01 Typ
Stycznik gwiazdy Q13
+ DILA-XHI20
DILM25-01 Typ
Przekaźnik czasowy K1
ETR4-51 Typ
Wskazówki
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
55 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
6 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
17.9 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
3.7 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Układ stycznikowy (EC000010)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Kombinacja styczników (ecl@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])
Funkcja
Układ gwiazda-trójkąt
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
55
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
55 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
30 kW
Znamionowa moc pracy NEMA
0 kW
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
9
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
EV000415
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)
IP00
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Możliwość montażu na szynie
Yes