Leveringsprogram

Sortiment
AV/PÅ-bryter
Typeidentifikator
T5
med svart tommelgrep og frontplate
Poltall
20-polet
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Skinnemontering
Brytevinkel
90 °
Bryterytelse
opprettholdt
Konstruksjonsnummer
8356
frontplate
0-1
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
10 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
20-polet
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
100 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
1700 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
2 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
950 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
760 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
740 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
590 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
420 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
7.5 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
7.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.5 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
71 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
55 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
95.3 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
44 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
76.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
17 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
29.4 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
37 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
55 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
32 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
80 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Klemmeskrue
M6
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
4 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
65 A
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M6

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
7.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
UV-motstand kun i forbindelse med tak
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Utførelse som hovedbryter
No
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
No
Utførelse som sikkerhetsbryter
No
Utførelse som nødsstopp-innretning
No
Utført som vendebryter
No
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
100
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
100
Nominell effekt ved AC-3, 400V
30
Nominell korttids-strømfasthet lcw
1.7
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
55
Bryterkapasitet ved 400V
55
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
2
Antall poler
20
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
No
Integrert motordrift
No
Spenningsutløser valgbar
No
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Yes
Egnet for frontmontering 4-hulls
No
Egnet for frontmontering senter
No
Egnet for innbygging i fordelingstavler
No
Egnet for midlertidig montasje
Yes
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
No
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
No
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Bredde
88
Høyde
88
Dybde
281
Bredde i antall modulmellomrom