Dodavatelský program

Sortiment
Ovládací spínače
Označení typu
T5
Základní funkce
Pólový přepínač
s černou pákou a čelním štítkem
Kontakty
12
Stupeň krytí
Vpředu IP65
Provedení
Montáž do panelu
Spínací funkce
2 velikosti otáček, 2 samostatná vinutí
Spínací úhel
60 °
Reakce při sepnutí
s aretací
s polohou 0
Číslo vyřízení
8609
Čelní štítek
0-1-2-3
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
100 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Počet modulů
6 Modul(y)

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaotevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotazakrytá
-25 - +40 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Odolnost proti nárazu
15 g
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
100 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 25 % ED
2 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
100 A gG/gL
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
1700 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Podmíněný zkratový proud [Iq]
2 kA
Spínací výkon
Jmenovitá spínací schopnost cos ϕ podle ČSN EN 60947-3
950 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3230 V
760 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
740 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
590 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
420 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
7.5 W
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu pomocnou proudovou dráhu při Ie (AC-15/230 V)
7.5 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.5 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
1200
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]220 V 230 V [P]
22 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]230 V hvězda-trojúhelník [P]
30 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V 415 V [P]
30 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V hvězda-trojúhelník [P]
45 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V [P]
30 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V hvězda-trojúhelník [P]
45 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V [P]
15 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V hvězda-trojúhelník [P]
22 kW
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
71 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V hvězda-trojúhelník [Ie]
100 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400V 415 V [Ie]
55 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V hvězda-trojúhelník [Ie]
95.3 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
44 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V hvězda-trojúhelník [Ie]
76.2 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
17 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V hvězda-trojúhelník [Ie]
29.4 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
37 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
30 kW
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
100 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V 415 V [Ie]
100 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
55 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
32 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msjmenovitý proud [Ie]
80 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
60 V
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
Připojovací šrouby
M6
Kroutící moment připojovacího šroubu
4 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1
Výkonové parametry schválených typů
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Hlavní dráhy vodičůVšeobecné použití
65 A
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
M6

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
100 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
7.5 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Load-break switch (ecl@ss13-27-37-14-05 [AKF062018])
Model
Pole switch
Number of poles
3
With zero (off) position
Yes
With retraction in 0-position
No
Rated permanent current Iu
100 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
55 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
30 kW
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Suitable for floor mounting
No
Suitable for front mounting
Yes
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Complete device in housing
No
Housing material
Plastic
Type of control element
Short thumb-grip
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection