Leveringsprogram

Sortiment
Styrebryter
Typeidentifikator
T3
Kontakter
2
Byggeform
Skinnemontering
Grunnbryter
Koblingssymboler
1150SWI-446
Brytevinkel
90 °
Konstruksjonsnummer
15108
Frontplatenummer
115K063
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
15 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
32 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
1 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
32 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
35 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
650 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
320 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
260 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
260 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
240 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
170 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
1.1 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
1.1 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.5 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
5.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
18.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
11 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
23.7 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
32 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
23.7 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
32 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
23.7 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
32 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
14.7 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
25.5 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
7.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
32 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
32 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
26.4 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
17 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-21A [Ie]Nominell strøm [Ie]
1 A
LikespenningDC-21A [Ie]Kontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
12 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VNominell strøm [Ie]
5 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VKontakter
5 Antall
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msNominell strøm [Ie]
20 A
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
24 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 4) mm2
Klemmeskrue
M4
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
1.6 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M4

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
32 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
UV-motstand kun i forbindelse med tak
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss8.1-27-37-14-03 [AKF060010])
Version as main switch
No
Version as maintenance-/service switch
No
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
32 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
32 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
11 kW
Rated short-time withstand current lcw
0.65 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
15 kW
Switching power at 400 V
15 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
1 kA
Number of poles
2
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting center
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
Yes
Colour control element
Black
Type of control element
Toggle
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP00