Dodavatelský program

Sortiment
Tepelné nadproudové relé ZE pro ministykače
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947, VDE 0660 Část 102
Popis
Spínač Test/Vyp
Tlačítko reset ručně / automaticky
Volné vypnutí
Druh montáže
Přímá montáž
Rozsah nastavení
Nadproudové spouště [Ir ]
9 - 12 A
Značka zapojení
230S002
Pomocné kontakty
Z = Zapínací kontakt
1 spínací kontakt
V = vypínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Použitelný pro
DILEM
DIULEM/21/MV
Ochrana proti zkratu
Typ koordinace "1" [gG/gL]
35 a
Typ koordinace "2" [gG/gL]
20 a
Poznámky

Přetěžovací aktivační prvek: aktivační třída 10 A

Ochrana proti zkratu: dodržte maximální přípustnou pojistku pro stykač s přímým připojením k přístroji.

Vhodné pro ochranu elektromotorů třídy Ex

II(2)G [Ex d] [Ex e] [Ex px]
II(2)D [Ex p] [Ex t]

PTB 10 ATEX 3014

Dodržujte příručku MN03407003Z-DE/EN.

Upozornění

U sériové montáže je nutné mezi nadproudovými relé dodržet minimální vzdálenost 5 mm.

   

1 Výkonové ministykače

 

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota
Pracovní rozsah podle IEC/EN 60947.
PTB: -5 °C - +55 °C
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Teplotní kompenzace
Kontinuální
Hmotnost
0.078 kg
Odolnost proti nárazu
10
Sinusová půlvlna
Doba otřesu 10 ms g
Stupeň krytí
IP20
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 M
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
300 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi hlavními obvody
300 V AC
Zbytková chyba tepelné kompenzace > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Tepelné ztráty proudu (3 vodiče)Spodní hodnota rozsahu nastavení
2.5 W
Tepelné ztráty proudu (3 vodiče)Horní hodnota rozsahu nastavení
4.2 W
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyPlný nebo slaněný vodič
18 - 14 AWG
Připojovací šrouby
M3,5
utahovací moment
1,2 Nm
Délka odizolování
8 mm
NástrojeŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojePlochý šroubovák
0.8 x 5.5 mm
Pomocné a řídicí obvody
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Svorkové výkonyJednožilový
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,5) mm2
Svorkové výkonyJedno- nebo vícežilové
2 x (18 - 12) AWG
Připojovací šrouby
M3,5
utahovací moment
1,2 Nm
Délka odizolování
8 mm
NástrojeŠroubovák pozidriv
2 Velikost
NástrojePlochý šroubovák
0,8 x 5,5 mm
Jmenovité izolační napětí pomocného obvodu [Ui]
500 V AC
jmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
250 V AC
Smluvený tepelný proud [Ith]
6 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt120 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
0.7 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Zapínací kontakt500 V [Ie]
0.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt120 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt220 V 230 V 240 V [Ie]
1.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt380 V 400 V 415 V [Ie]
0.7 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15Vypínací kontakt500 V [Ie]
0.5 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms
Zapínací a vypínací podmínky při styku s DC-13, L/P konstantní podle údaje.
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms24 V [Ie]
0.9 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms60 V [Ie]
0.75 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms110 V [Ie]
0.4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC L/R ≦ 15 ms220 V [Ie]
0.2 A
Jmenovitý zkratový výkon bez svářenímax. tavná pojistka
4 A gG/gL
Poznámky
Upozornění
Okolní teplota: Pracovní rozsah podle ČSN EN 60947, PTB: -5 °C až +50 °C
Průřezy vodiče: Hlavní obvody jednodrátové nebo slaněné s dutinkou: Při použití 2 vodičů použijte stejný průřez
Výkonové parametry schválených typů
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
D300
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní DC
R300
Pomocné kontaktyVšeobecné použitíAC
240 V/1,5 A
600 V/0,6 A V
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonUpozornění
CB pro max. 480 V
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
5 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
45 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
16 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
12 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.4 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
4.2 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Thermal overload relay (EC000106)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Prístroj na ochranu proti pretížení / Pretežovací relé tepelné (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Adjustable current range
9 - 12 A
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Mounting method
Direct attachment
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
1
Number of auxiliary contacts as normally open contact
1
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Release class
CLASS 10 A
Reset function input
No
Reset function automatic
Yes
Reset function push-button
Yes

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN 60947-4-1; IEC/EN 60947-5-1; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
230U006
Tyto charakteristiky reakce představují střední hodnoty rozptylu při okolní teplotě 20 °C v chladném stavu.
Čas sepnutí závisí na proudu odezvy.
Za provozní teploty zařízení klesne čas sepnutí přetěžovacího relé přibližně na 25 % hodnoty odečtu.
1: Minimální úroveň, 3fázový
2: Maximální úroveň, 3fázový
3: Minimální příznak, 2fázový
4: Maximální příznak, 2fázový

Rozměry

2310DIM-11
230X001
ZE-... + DIL(E)EM-…(-G)