Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Funkcja podstawowa – akcesoria
Elementy stykowe
Akcesoria
Moduł wyłącznika pomocniczego
Akcesoria
Standardowy styk pomocniczy, styk pomocniczy wskaźnika wyzwolenia
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa
NZM1/2/3/4
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Moduł
Opis
Cage-Clamp jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wago Kontakttechnik GmbH, Minden
Sposób podłączenia
Cage Clamp
Zamocowanie
Mocowanie do płyty czołowej
Stopień ochrony
IP20
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Stosowane do
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
1 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Droga elementu obsługowego i siła uruchamiająca wg DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia [mm]
4.8
maksymalna droga [mm]
5.7
Siła minimalna dla wymuszonego otwarcia [N]
15
Rodzaj przyłącza
Zestyk pojedynczy
Opis styku pomocniczego wskaźnika wyzwolenia HIA
Ogólny komunikat wyzwolenia „+“ przy wyzwoleniu przez wyzwalacz napięciowy, wyzwalacz przeciążeniowy, wyzwalacz zwarciowy oraz przy zastosowaniu wyzwalacza ziemnozwarciowego przez prąd uszkodzeniowy.
Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM1, 2, 3: styk pomocniczy wskaźnika wyzwolenia wczepia się w łącznik mocy.
Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM4: do dwóch styków pomocniczych wskaźnika wyzwolenia wczepia się w łącznik mocy.
Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych,
Nie można łączyć z rozłącznikami izolacyjnymi PN...
Oznaczenie w przełączniku: HIA.
Oznaczenie w bloku FI: HIAFI.
Przy wykorzystaniu styków pomocniczych wskaźnika wyzwolenia w bloku FI zestyk rozwierny działa jako zestyk zwierny a zestyk zwierny jako zestyk rozwierny.
Opis standardowego styku pomocniczego HIN
Łączy się z głównymi zestykami. Przejmuje zadania sygnalizacji i ryglowania.
Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM1: standardowy styk pomocniczy wczepia się w łącznik mocy.
Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM2: do dwóch standardowych styków pomocniczych wczepia się w łącznik mocy.
Zastosowanie z łącznikiem mocy o rozmiarze NZM3, 4: do trzech standardowych styków pomocniczych wczepia się w łącznik mocy.
Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych,
Oznaczenie w przełączniku: HIN.
Przy kombinacji z napędem zdalnym NZM-XR... do prawego gniazda montażowego standardowego styku pomocniczego HIN można podłączać tylko pojedyncze zestyki.
Sposób podłączenia
Cage Clamp
Wskazówki

Wczepia się do przełącznika:

  • NZM1: Jeden standardowy styk pomocniczy
  • NZM2: Do dwóch standardowych styków pomocniczych M22‐(C)K…
  • NZM3: Do 3 standardowych styków pomocniczych M22‐(C)K…
  • NZM4: Do 3 standardowych styków pomocniczych M22‐(C)K…

Można tworzyć dowolne kombinacje różnych typów łączników pomocniczych,

Oznaczenie w przełączniku: HIN

Przy kombinacji z napędem zdalnym NZM-XR... do niektórych gniazd montażowych standardowego wyłącznika pomocniczego można podłączać tylko pojedyncze zestyki.

NZM2: do lewego gniazda montażowego standardowego wyłącznika pomocniczego można podłączać tylko pojedyncze zestyki.

NZM3: do wszystkich gniazd montażowych standardowego wyłącznika pomocniczego można podłączać tylko pojedyncze zestyki.

NZM4: do prawego gniazda montażowego standardowego wyłącznika pomocniczego można podłączać tylko pojedyncze zestyki.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC 60947-5-1
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 5 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 3600
Siła uruchamiająca
≦ 5 N E t
Stopień ochrony
IP20
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +70 °C
Wytrzymałość udarowa mechaniczna według IEC 60068-2-27

czas trwania udaru 11 ms, półsinus
> 30 g
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
0,75 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeńwielożyłowy
0,5 - 2,5 mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
0,5 - 1,5 mm2
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
500 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Niezawodne łączenieprzy 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7 (tzn 1 błąd na 107 łączeń) Częstotliwość błędu
Niezawodne łączenieprzy 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (tzn. 1 błąd na 5 x 106 łączeń) Częstotliwość błędu
maks. zabezpieczenie przed zwarciembez bezpiecznika topikowego
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Typ
maks. zabezpieczenie przed zwarciembezpiecznik topikowy [gG/gL]
10 A
Zdolność łączeniowa
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15115 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15500 V [Ie]
2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Trwałość, elektrycznaAC-15230 V/0,5 A [Cykle łączenia]
1.6 x 106
Trwałość, elektrycznaAC-15230 V/1,0 A [Cykle łączenia]
1 x 106
Trwałość, elektrycznaAC-15230 V/3,0 A [Cykle łączenia]
0.7 x 106
Trwałość, elektrycznaDC-1312 V/2,8 A [Cykle łączenia]
1.2 x 106
Styk pomocniczy
znamionowe napięcie pracy [Ue]Znamionowe napięcie pracy [Ue]
500 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue]Maks. znamionowe napięcie pracy [Ue]
220 napięcie stałe, V
konwencjonalny prąd termiczny [Ith = Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]Inne wartości znamionowego prądu pracy przy zastosowaniu jako wyłącznik pomocniczy dla łącznika mocy NZM
M22-(C)K10(01)M22-CK11(02)(20)XHIV
bei AC = 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom          
  AC-15115 V Ie A 4 4 4
   230 V Ie A 4 4 4
   400 V Ie A 2 - 2
   500 V Ie A 1 - 1
  DC-13 24 V Ie A 3 3 3
   42 V Ie A 1.7 1 1.5
   60 V Ie A 1.2 0.8 0.8
   110 V Ie A 0.6 0.5 0.5
   220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
1 kA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Bezpiecznik topikowy
10 A gG/gL
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe Maks. wyłącznik ochronny
FAZ-B6/B1 A
Czasy przełączania

Czas wyprzedzenia HIV względem zestyków głównych przy włączaniu i wyłączaniu

(czasy przełączania przy obsłudze ręcznej):

NZM1, PN1, N(S)1: ok. 20 ms

NZM2, PN2, N(S)2: ok. 20 ms

NZM3, PN3, N(S)3: ok. 20 ms

NZM4, N(S)4: ok. 90 ms, HIV nie przyspiesza przy Wył.ączanie nie przed.

Przekrój doprowadzeńDrut lub Linka, z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy)

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.11 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Blok styków pomocniczych (EC000041)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Blok styków pomocniczych (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Sposób montażu
Montaż czołowy
Oprawka
Brak

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -