Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Kontaktelementer
Tilbehør
hjelpekontakt
Tilbehør
normal hjelpekontakt, utløserhjelpekontakt
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM1/2/3/4
Frittstående/komplett enhet
Komponent
Beskrivelse
Cage-Clamp er et regisrert varemerke for firmaet Wago Kontakttechnik, Minden, Tyskland
Tilkoblingsteknikk
Cage Clamp
feste
Frontinnfesting
Kapslingsklasse
IP20
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.8
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
15
Tilkoblingstype
enkelkontakt
beskrivelse utløserhjelpekontakt HIA
Generell utløserindikator "+" ved utløsning fra spenningsutløser, overlastutløser, kortslutningsutløser samt ved innsats av jordfeilvern gjennom feilstrøm.
Bruk med effektbryter størrelse NZM1, 2, 3: En utløserhjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM4: Opp til to utløserhjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Det er mulig med vilkårlige kombinasjoner av hjelpekontakttyper.
Ikke i kombinasjon med lastbryter PN…
merking i bryteren: HIA.
Merking i FI-blokk: HIAFI.
Ved bruk av utløserhjelpekontakter i FI-blokk arbeider åpnerkontakten som lukker og lukkerkontakten som åpner.
beskrivelse normal hjelpekontakt HIN
Kobler med hovedkontaktene. Overtar signal- og låseoppgaver.
Bruk med effektbryter størrelse NZM1: En normal hjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM2: Opp til to normale hjelpekontakter kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM3: Opp til tre normale hjelpekontakter kan smekkes inn i effektbryterne.
Det er mulig med vilkårlige kombinasjoner av hjelpekontakttyper.
merking i bryteren: HIN.
Ved kombinasjon med fjernstyrt drift NZM-XR... kan høyre monteringsplass normal hjelpekontakt HIN kun utstyres med enkeltkontakter.
Tilkoblingsteknikk
Cage Clamp
Merknader

Det følgende kan klipses på bryterne:

  • NZM1: a standard auxiliary contact
  • NZM2: up to two M22-(C)K… standard auxiliary contacts
  • NZM3: up to three M22-(C)K… standard auxiliary contacts
  • NZM4: up to three M22-(C)K… standard auxiliary contacts

Alle kombinasjoner av hjelpekontakttypene er mulig:

Merking på bryter: HIN

I kombinasjon med ekstern operatør NZM‐XR… bare enkle kontakter kan monteres på enkelte steder på standard hjelpekontakt.

NZM2: Bare én kontakt kan monteres på venstre side av standard hjelpekontakt.

NZM3: Bare én kontakt kan monteres på standard hjelpekontakt.

NZM4: Bare én kontakt kan monteres på høyre side av standard hjelpekontakt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC 60947-5-1
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 5 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
Kapslingsklasse
IP20
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Mekanisk støtmotstand i henhold til IEC 60068-2-27 Støtvarighet 11 ms, halvsinusformet
> 30 g
Klemmekapasitetentrådet
0.75 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
0.5 - 1.5 mm2
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Feilkoblingssikkerhetved 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7 (i.e. 1 failure to 107 operations) Feilhyppighet
Feilkoblingssikkerhetved 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (i.e. 1 failure in 5 x 106 operations) Feilhyppighet
maks. kortslutningsinnretningSikringsløs
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
10 A
Brytekapasitet
Nominell strøm [Ie]AC-15 115 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 500 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Levetid, elektriskAC-15230 V/0,5 A [Bryteroperasjoner]
1.6 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/1,0 A [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/3.0 A [Operasjoner]
0.7 x 106
Levetid, elektriskDC-1312 V/2.8 A [Operasjoner]
1.2 x 106
Hjelpekontakt
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
500 V AC
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning maks. [Ue]
220 V DC
konvensjonell termisk strøm [Ith = Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]Avvikende nominell strømved bruk av hjelpekontakt for effektbryter NZM
M22-(C)K10(01)M22-CK11(02)(20)XHIV
bei AC = 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom          
  AC-15115 V Ie A 4 4 4
   230 V Ie A 4 4 4
   400 V Ie A 2 - 2
   500 V Ie A 1 - 1
  DC-13 24 V Ie A 3 3 3
   42 V Ie A 1.7 1 1.5
   60 V Ie A 1.2 0.8 0.8
   110 V Ie A 0.6 0.5 0.5
   220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Kortslutningsvern maks. smeltesikring
10 A gG/gL
Kortslutningsvern maks. automatiske kretsbrytere
FAZ-B6/B1 A
Koblingstider

Faseforskyvningstid foran for HIV i forhold til ovedkontaktene ved inn- og utkobling

(Koblingstider ved manuell betjening):

NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms

NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms

NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms

NZM4, N(S)4: ca. 90 ms, HIV forskyves vedAvkoble ikkefor.

Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Montering av driftsmidler
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Innvendige strømkretser og forbindelser
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Kabeltilkoblinger for ledere som føres inn utenfra
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.2 Arbeidsfrekvemt spenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.10 Oppvarming
Oppvarmingsberegningen ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Eaton leverer dataene for apparatenes varmetap.
10.11 Kortslutningsstyrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Standardene for bryterenhetene må følges.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.

Tekniske data etter ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Type strømtilkobling
Tilkobling med fjærklemme
Modell / utførelse
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -