Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Základní funkce příslušenství
Kontaktní element
Příslušenství
Pomocný kontakt
Příslušenství
Standardní pomocný kontakt, signalizační pomocný kontakt
Norma / osvědčení
UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost
NZM1/2/3/4
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Konstrukční blok
Popis
Cage Clamp je registrovaná ochranná známka společnosti WAGO Kontakttechnik GmbH, Minden
Typy svorek
Svorka Cage Clamp
Upevnění
Upevnění vpředu
Stupeň krytí
IP20
Připojení na SmartWire-DT
ne
Použitelný pro
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
1 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
4.8
maximální dráha [mm]
5.7
Minimální síla pro nucené otevření [N]
15
Typ připojení
Samostatný kontakt
Popis signalizačního pomocného kontaktu: HIA
Obecná signalizace vybavení „+“ při vybavení podpěťovou spouští, tepelnou spouští, zkratovou spouští a při použití chráničové spouště.
Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1, 2, 3: Jeden signalizační pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe.
Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM4: Až dva signalizační pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe.
Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů.
Nelze ve spojení s odpínačem PN…
Označení ve spínači: HIA.
Označení v bloku proudového chrániče: HIAFI.
Při použití pomocných spouštěcích spínačů v bloku FI pracuje rozpínací kontakt jako spínací kontakt a spínací kontakt jako rozpínací kontakt.
Popis standardního pomocného kontaktu HIN
Spíná s hlavními kontakty. Používá se pro účely signalizace a blokování.
Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1: Jeden standardní pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe.
Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM2: Až dva standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe.
Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM3, 4: Až tři standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe.
Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů.
Označení ve spínači: HIN
U kombinace s dálkovým provozem NZM‐XR… pravé montážní místo standardního pomocného kontaktu HIN lze osadit pouze jednotlivými kontakty.
Typy svorek
Svorka Cage Clamp
Upozornění

Do spínače lze zacvaknout:

  • NZM1: Jeden standardní pomocný kontakt
  • NZM2: Až 2 standardní pomocné kontakty M22‐(C)K…
  • NZM3: Až 3 standardní pomocné kontakty M22‐(C)K…
  • NZM4: Až 3 standardní pomocné kontakty M22‐(C)K…

Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů.

Označení ve spínači HIN

U kombinací s dálkovým provozem NZM‐XR… některá montážní místa standardních pomocných kontaktů lze osadit pouze jednotlivými kontakty.

NZM2: Levé montážní místo standardního pomocného kontaktu lze osadit pouze jednotlivým kontaktem.

NZM3: Všechna montážní místa standardního pomocného kontaktu lze osadit pouze jednotlivým kontaktem.

NZM4: Pravé montážní místo standardního pomocného kontaktu lze osadit pouze jednotlivým kontaktem.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC 60947-5-1
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 5 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 3600
Ovládací síla
≦ 5 N
Stupeň krytí
IP20
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu dle normy ČSN/IEC 60068-2-27

doba otřesu 11 ms, sinusová půlvlna

> 30 g
Svorkové výkonyJednožilový
0,75 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyVícežilový
0,5 - 2,5 mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
0,5 - 1,5 mm2
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
500 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Spolehlivost řídicího obvodupři 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7 (tedy 1 závada na 107 počtů sepnutí) Četnost poruch
Spolehlivost řídicího obvodupři 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (tzn. 1 chyba 5 x 106 operací) Četnost poruch
Zařízení pro max. ochranu proti zkratubez tavné pojistky
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Typ
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
10 A
Spínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15115 V [Ie]
6 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-15500 V [Ie]
2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 42 V [Ie]
1.7 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Životnost, elektrickáAC-15230 V/0,5 A [Spínací cykly]
1.6 x 106
Životnost, elektrickáAC-15230 V/1,0 A [Spínací cykly]
1 x 106
Životnost, elektrickáAC-15230 V/3,0 A [Spínací cykly]
0.7 x 106
Životnost, elektrickáDV-1312 V/2,8 A [Spínací cykly]
1.2 x 106
Pomocné kontakty
Jmenovité pracovní napětí [Ue]Jmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue]Jmenovité pracovní napětí max. [Ue]
220 V DC
smluvený tepelný proud [Ith = Ie]
4 a
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]Odlišné jmenovité pracovní proudy při použití jako pomocný kontakt pro výkonový jistič NZM
M22-(C)K10(01)M22-CK11(02)(20)XHIV
bei AC = 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom          
  AC-15115 V Ie A 4 4 4
   230 V Ie A 4 4 4
   400 V Ie A 2 - 2
   500 V Ie A 1 - 1
  DC-13 24 V Ie A 3 3 3
   42 V Ie A 1.7 1 1.5
   60 V Ie A 1.2 0.8 0.8
   110 V Ie A 0.6 0.5 0.5
   220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA
Ochrana proti zkratu max. tavná pojistka
10 A gG/gL
Ochrana proti zkratu max. instalační jistič
FAZ-B6/B1 a
Provozní časy

Čas předstihu HIV před hlavními kontakty při zapnutí a vypnutí

Spínací doby při ručním ovládání

NZM1, PN1, N(S)1: cca 20 ms

NZM2, PN2, N(S)2: cca 20 ms

NZM3, PN3, N(S)3: cca 20 ms

NZM4, N(S)4: asi 90 ms, HIV v předstihu při Ausnejsouv předstihu.

Svorkové výkonyjednovodičový / jemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2
Další technické údaje (listovací katalog)

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Number of contacts as change-over contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
1
Number of fault-signal switches
0
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
6 A
Type of electric connection
Spring clamp connection
Model
Top mounting and integrable
Mounting method
Front fastening
Lamp holder
None

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -